De bootverzekering, moet je ze nu wel of niet afsluiten?

Wanneer je eigenaar wordt van een auto en je daarmee op onze Nederlandse wegen wil rijden is het meteen een uitgemaakte zaak. Dan zal je er namelijk voor moeten kiezen om minstens een WA-verzekering af te sluiten. Indien je eigenaar wordt van een boot zit dat net even anders. Voor de bootverzekering is er op moment van schrijven nog geen wettelijke verplichting ingevoerd. Je kan er dus met andere woorden geheel zelf voor kiezen om deze te laten verzekeren of niet. De vraag die veel mensen zich in de praktijk dan ook stellen is of het nu wel of niet interessant kan zijn om hiervoor te kiezen. Is dat een vraag die ook jij jezelf stelt? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het doornemen van de onderstaande informatie zeker interessant kan zijn.

Wat is een bootverzekering?

Zoals de naam van de bootverzekering reeds aangeeft gaat het hierbij om een verzekering waarmee je de waarde van je boot kan laten dekken door een verzekeraar. Met de aankoop van een boot gaat logischerwijs een vrij behoorlijk bedrag gepaard. Je zal het dan ook absoluut niet mee willen maken dat deze volledige waarde zomaar op een bepaald ogenblik in rook opgaat. Een dergelijke vervelende situatie kan worden voorkomen door het afsluiten van een passende bootverzekering. Op deze manier kan je niet alleen de schade laten dekken die met jouw boot wordt aangericht aan anderen, ook de eigen schade die je kan ervaren kan worden verzekerd. Dit geldt in de praktijk bovendien ook nog eens voor nagenoeg alle soorten boten die er bestaan.

Ze is dus niet verplicht om af te sluiten? Of toch?

We begrijpen best dat er in de praktijk enige onduidelijkheid bestaat over het al dan niet verplicht zijn van de bootverzekering. Hoezo? In de inleiding van deze pagina hebben we toch best duidelijk aangegeven dat er hier in Nederland geen sprake is van een verplichte bootverzekering? Dat is inderdaad zo. Er zijn echter een aantal kanttekeningen die hierbij dienen te worden gemaakt. 

In eerste instantie is het zo dat er in bepaalde situaties wel degelijk een verplichting kan gelden. Deze verplichting wordt dan wel niet opgelegd door de overheid, maar dat maakt ze niet minder belangrijk om te weten. Zo kan je bijvoorbeeld een bootverzekering moeten afsluiten wanneer je wenst aan te leggen in bepaalde havens of wanneer je door bepaalde wateren wenst te varen. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat de verzekering verplicht is indien je aan een wedstrijd mee gaat doen. 

Naast bovenstaande situaties is het tevens van belang om er rekening mee te houden dat er een verzekeringsplicht kan worden opgelegd door een kredietverstrekker ook. Heb je er dus met andere woorden voor gekozen om het aankoopbedrag van jouw boot te financieren? Ook dan zal je zeker even moeten controleren of je niet genoodzaakt zal zijn om een verzekering af te sluiten. 

Let op wanneer je met je boot naar het buitenland gaat!

Er moet naast bovenstaande nog een extra eveneens zeer belangrijke kanttekening worden gemaakt bij het niet verplicht zijn van een bootverzekering. Het klopt inderdaad zoals reeds aangegeven dat je hier in Nederland als eigenaar van een boot niet verplicht bent om deze te laten verzekeren. Daar tegenover staat dat overheden in andere landen dat anders hebben beslist. Er kan hierbij niet alleen worden gedacht aan het populaire Spanje en Griekenland, maar wat verder ook te denken van één van de belangrijkste opkomende vakantielanden, namelijk Kroatië? Ben je dus van plan om met jouw boot naar één van deze landen op vakantie te gaan? Dan is een verzekering dus wel vereist. 

Hoe kan je een bootverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een boot hoeft eigenlijk in de praktijk maar weinig voeten in de aarde te hebben. Wel is het van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen de verschillende polissen voor de diverse bootverzekeringen die er op de markt bestaan. Wil je graag bij voorkeur je boot zo voordelig mogelijk laten verzekeren? In dat geval is het wellicht een voor de hand liggende keuze om te opteren voor de WA-verzekering. Hou er bij een dergelijke verzekering voor boten wel rekening mee dat alleen de schade aan derden is gedekt. 

Naast de WA bootverzekering is het uiteraard eveneens mogelijk om ervoor te kiezen om een meer uitgebreide verzekering af te sluiten. Zowel de WA+ beperkt als de WA+ volledige cascoverzekeringen behoren wat dit betreft tot de mogelijkheden. Voor welke van deze beide opties je finaal gaat kiezen zal uiteraard worden bepaald door je persoonlijke voorkeur. Ook het budget dat je kan besteden aan de premie voor je bootverzekering zal uiteraard een niet onbelangrijke impact hebben. In ieder geval, vergelijk altijd even grondig welke verschillende bootverzekeringen er op de markt allemaal terug te vinden zijn. Op die manier kies je gegarandeerd voor de voor jou beste optie!

Welke zaken bepalen de verzekeringspremie? 

De premie die je moet betalen voor de bootverzekering wordt in de praktijk altijd beïnvloed door niet zomaar één, maar wel door meerdere factoren. Om te beginnen is er de waarde waar de boot over beschikt. Het spreekt immers voor zich dat deze behoorlijk kan verschillen afhankelijk van het type boot waarvan sprake is. Wil je er dus met andere woorden op kunnen rekenen dat je geen hoge premie zal moeten betalen voor het afsluiten van jouw bootverzekering? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het altijd een aanrader kan zijn om te kiezen voor een wat voordeligere boot. Hou hierbij overigens ook zeker rekening met het vermogen waar de boot over beschikt. 

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat ook het type bootverzekering een niet onaanzienlijke invloed heeft op de verzekeringspremie welke je moet betalen. Wil je ongeacht het type bootverzekering de premie kunnen drukken? In dat geval is het altijd een goed idee om het eigen risico (indien van toepassing) enigszins te verhogen. Let er bovendien ook voor dat het vaargebied eveneens de kostprijs van de verzekering voor je boot aardig kan beïnvloeden. Hoe uitgebreid dit vaargebied is des te hoger de kosten zullen komen te liggen voor jouw verzekering.

Meer informatie nodig? Klik hier!