Een boot verzekeren kan op verschillende manieren 

Eén van de eerste zaken waar je als eigenaar van een boot rekening mee zal willen houden heeft betrekking tot het afsluiten van een bootverzekering. Voor een boot verzekeren geldt dat je op verschillende manieren te werk kan gaan. Heel wat mensen hebben het vermoeden dat een dergelijke verzekering afsluiten in de praktijk altijd gepaard gaat met een behoorlijk stevig prijskaartje. Niets is echter minder waar. Je kan er bijvoorbeeld ook gewoon voor kiezen om een WA-verzekering voor je boot af te sluiten. Voor deze verzekering geldt dat ze lekker voordelig uitvalt. Hoe dan ook, wil jij graag je boot verzekeren ben je daarvoor nog op zoek naar concrete, heldere informatie? Dan is dat precies wat je op deze pagina mag verwachten!  

Het afsluiten van een WA-verzekering voor je boot 

Zoals in de inleiding al aangehaald is het zo dat een boot verzekeren bijvoorbeeld ook probleemloos kan gebeuren door middel van louter een WA-verzekering. Van cruciaal belang om rekening mee te houden is dat je in dit geval zowel rekening dient te houden met een aantal voor- als nadelen. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat een WA-verzekering dan wel zeer voordelig mag zijn, daar staat tegenover dat ze enkel en alleen verantwoordelijk is voor het dekken van schade aan derden. Met andere woorden, de schade die op een bepaald moment ontstaat aan je eigen boot zal nooit worden gedekt. Dat is een belangrijk punt om rekening mee te houden.  

Waarom toch kiezen voor een uitgebreidere bootverzekering? 

Voor heel wat mensen geldt dat ze voor hun boot verzekeren toch de voorkeur geven aan het afsluiten van een meer uitgebreide verzekering. Denk hierbij dan concreet aan de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor deze verzekeringen geldt dat ze boven op de WA-dekking ook nog enkele extra dekkingen voorzien. Deze extra dekkingen zorgen ervoor dat ook de schade die de eigen boot lijdt kan worden gedekt. Let wel, hoe uitgebreider de dekkingen worden waarvoor je kiest, des te hoger uiteraard ook de periodieke verzekeringspremie zal komen te liggen.  

Waar verder nog rekening mee houden bij een boot verzekeren?  

Ga je jouw boot verzekeren? Dan zijn er nog een aantal andere zaken ook waar je graag rekening mee zal willen houden. Niet alleen het type bootverzekering is dan ook een belangrijke keuze die moet worden gemaakt. Wat bijvoorbeeld ook te denken van het vaargebied dat moet worden gedekt? Voor veel mensen geldt dat ze hier niet of slechts in beperkte mate bij stil blijven staan terwijl dit toch één van de belangrijkste keuze is welke moet worden gemaakt. Wil je bijvoorbeeld graag met jouw boot ook gaan varen voor de kust van Griekenland of een ander vakantieland? Zorg er dan uiteraard voor dat, dit vaargebied altijd deel uitmaakt van je bootverzekering.  

Last but not least, sta ook zeker even stil bij het al dan niet gedekt zijn van de winterdekking evenals mogelijke schade die wordt veroorzaakt tijdens het transport. Het lijkt voor de hand liggend dat dergelijke dekkingen worden aangeboden door een bootverzekering, maar in de praktijk blijkt dat helaas lang niet altijd het geval te zijn. Hier zal je dan ook zeker rekening mee willen houden met een verzekering van Eerdmans Jachtverzekeringen