Wat kan je verwachten van De Vereende verzekeringen?

Het spreekt voor zich dat verzekeraars in het merendeel van de gevallen mensen die een verzekering wenst af te sluiten graag zien komen. Wanneer deze personen ervoor kiezen om één of meerdere verzekeringen af te sluiten betekent dat namelijk weer een bepaalde inkomstenbron voor de verzekeraar in kwestie. Dat gezegd hebbende is het zo dat bepaalde potentiële verzekeringnemers een niet onaanzienlijk gevaar met zich meebrengen. In het verleden kan bijvoorbeeld reeds gebleken zijn dat deze personen wel eens problemen hebben met het betalen van hun premie. Of mogelijks zijn er andere redenen voor verzekeraars om ze te schuwen. In dat geval is de kans gelukkig vrij groot dat één van De Vereende verzekeringen je verder zullen kunnen helpen.

Waarom krijgen sommige mensen zo moeilijk een verzekering?

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat een significant aantal mensen het best moeilijk hebben om een verzekering af te kunnen sluiten. Dat kan het gevolg zijn van verschillende redenen. Neem nu bijvoorbeeld iemand die geen standaard autoverzekering meer kan afsluiten bij een gewone verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van:

  1. Een gitzwart schadeverleden dat de potentiële verzekeringnemer achtervolgt;
  2. Een in het verleden opgelopen betalingsachterstand die niet werd afgelost;

Bovendien is het natuurlijk ook mogelijk dat de verzekering die men wenst af te sluiten gewoon een zeer groot risico met zich meebrengt. Ook in dat geval staan doorgaans maar weinig verzekeraars te springen om overstag te gaan. In ieder geval, de reputatie waar je als potentiële verzekeringnemer over beschikt zal voor een groot stuk bepalend zijn voor de bereidwilligheid van de verzekeraar.

Wat doet een verzekeraar als De Vereende dan precies?

In bepaalde situaties spreekt het voor zich dat het niet kunnen verkrijgen van een bepaalde verzekering niet onaanzienlijke gevolgen kan hebben. Neem nu bijvoorbeeld het niet kunnen afsluiten van een autoverzekering. Niet zelden betekent dit in de praktijk dat je ook bepaalde werken niet kan uitvoeren waardoor dus mogelijks je inkomstenbron aanzienlijk wordt ingeperkt. Omwille van deze reden is het voor deze potentiële verzekeringnemers zeer belangrijk om alles uit de kast te halen om alsnog bij een bepaalde verzekeraar geaccepteerd te worden. De Vereende verzekeringen zijn er deels op gericht om deze mensen toch een oplossing te bieden voor hun probleem.

Bovenstaande is echter niet alles. Voor De Vereende geldt dat ze zich niet alleen maar richt op mensen die bijvoorbeeld moeilijkheden hebben om een bepaalde verzekering af te kunnen sluiten omdat ze in het verleden iets mispeuterd hebben. In de praktijk is het namelijk ook zo dat er voor verschillende verzekeringen maar weinig verzekeraars meer terug te vinden zijn die ze wensen te vertrekken. Dat is uiteraard een even groot probleem als bovenstaande. Ook wanneer jij behoeften hebt aan een dergelijke verzekering zou De Vereende je echter verder kunnen helpen.

Welke garanties wil De Vereende van jou als verzekeringnemer?

Op het ogenblik dat er één van De Vereende verzekeringen aan jou wordt toegekend spreekt het voor zich dat de verzekeraar hier een bepaald risico mee loopt. Het zal je dan ook wellicht niet verbazen wanneer we zeggen dat er daar wel bepaalde garanties tegenover moeten staan. Het spreekt voor zich dat de verzekeraar ervan uitgaat dat je gewoon aan je verplichtingen voldoet. Toch is het zo dat je zal kunnen vaststellen dat De Vereende in vergelijking met andere verzekeraars een hogere premie hanteert. Op deze manier tracht ze het potentieel hogere risico toch in te dekken.

Naast bovenstaande is het in bepaalde gevallen eveneens mogelijk dat De Vereende een bepaalde waarborg vraagt aan haar nieuwe verzekeringnemers. Voor deze waarborg geldt dat het bijvoorbeeld vereist kan zijn om drie maanden aan premie op voorhand te betalen. Deze waarborg wordt dan aangehouden door De Vereende voor het moment waarop de premiebetalingen niet tijdig bij hen binnenkomen. Betaal je altijd correct en kan je op een bepaald terug overstappen naar een gewone verzekering bij een standaard verzekeraar? Dan krijg je de betaalde waarborg uiteraard terugbetaald.

Op welke voordelen kan je rekenen bij De Vereende verzekeringen?

Er zijn toch best wel een aantal niet onbelangrijke voordelen verbonden aan klant worden bij De Vereende. Zoals eerder op deze pagina reeds enkele malen benadrukt is het kunnen afsluiten van een bepaalde verzekering lang niet voor iedereen een even koud kunstje, integendeel. Niet zelden dient er dan ook rekening mee te worden gehouden dat een bepaald voorval uit het verleden de potentiële verzekeringnemer toch enigszins blijft achtervolgen. Door ervoor te kiezen om één van De Vereende verzekeringen af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je dit probleem kan aanpakken.

Een ander voordeel is terug te vinden in het feit dat je in het aanbod met De Vereende verzekeringen verschillende verzekeringen kan aantreffen die je bij andere verzekeraars doorgaans niet snel ziet opduiken. Neem nu bijvoorbeeld een verzekering voor een quad. Voor dit type verzekering geldt dat heel wat verzekeraars niet langer bereid zijn om ze nog af te sluiten. Dat is het gevolg van het feit dat ze dit voertuig als te gevaarlijk bestempelen. Het risico op een ongeval en dus op kosten is voor de verzekeraars dan te groot. Wanneer jij eigenaar bent van een quad spreekt het echter voor zich dat je deze uiteraard zal willen laten verzekeren. In die situatie kan je een beroep doen op De Vereende.

Zijn er ook bepaalde nadelen om rekening mee te houden?

Voor ongelofelijk veel mensen geldt dat het afsluiten van één van De Vereende verzekeringen voor hen werkelijk de laatste mogelijkheid is om alsnog bepaalde verzekeringen te kunnen bemachtigen. De informatie die je hierboven hebt gelezen heeft bovendien duidelijk gemaakt dat er best wat interessante voordelen aan deze verzekeringen verbonden zijn. Het enige nadeel waar je rekening mee moet houden heeft betrekking tot het hoger gelegen prijskaartje. Dat kan inderdaad een niet onbelangrijk nadeel zijn, maar anderzijds er is doorgaans geen sprake van een echt alternatief. Zoals reeds aangegeven, voor menig aantal potentiële verzekeringnemers en in menig aantal gevallen is er immers geen sprake van een alternatief voor De Vereende verzekeringen. Hou hier rekening mee.

Bereken direct je premie voor een verzekering!