Salarisadministratie

WOZ waarde Utrecht, bekijk het kritisch

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en geeft de waarde weer van woningen, bedrijfspanden en ander onroerend goed. De gemeente stuurt je jaarlijks de WOZ waarde Utrecht in een waardebeschikking toe. Op basis van de WOZ waarde, wordt vervolgens de hoogte van de af te dragen belastingen bepaald. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vermogensbelasting, eigenwoningforfait, waterschapsbelasting, rioolheffing, erfbelasting en onroerendezaakbelasting. Hiervoor geldt dat de hoogte van de af te dragen belastingen afhangt van de WOZ waarde. Anders gezegd: hoe hoger de WOZ waarde is, des te meer belasting je betaalt. Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde Utrecht, dan kun je hier bezwaar tegen aantekenen.

Argumenten voor een bezwaar tegen de WOZ waarde Utrecht

Als je goede redenen hebt om een lagere WOZ waarde Utrecht te rechtvaardigen, dan zal de gemeente geneigd zijn om mee te gaan in je bezwaar. Dit kan je zomaar tientallen of zelfs honderden euro’s per jaar besparen. Deze redenen kunnen te maken hebben met de staat van je pand en/of met die van de omgeving. We zetten er enkele voor je op een rij:

  • Je woning wordt verbouwd
  • De inrichting van je woning is verouderd
  • Er is asbest in je woning aangetroffen
  • Er wordt een vuilstortplaats in de buurt aangelegd
  • Er ligt een bestemmingsplan dat ongunstig is voor de waarde van je woning

Zoals je zult begrijpen, zijn dit zaken die een negatieve invloed hebben op de waarde van je woning. Je kunt deze dan ook aandragen richting de gemeente om de WOZ waarde naar beneden bij te laten stellen. 

Maak gezamenlijk bezwaar

Als je het teveel gedoe vindt om zelf een dergelijke procedure op te starten, neem dan een specialist in de arm. Dit vergroot bovendien de kans dat je bezwaar daadwerkelijk wordt gehonoreerd. De specialist weet immers precies welke stappen zij moet volgen en welke informatie ze moet aandragen. Jij hoeft alleen goedkeuring te verlenen en enkele gegevens (zoals de waardebeschikking) aan te leveren. Het blijkt dat op dit moment slechts 2% van de huiseigenaren bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde Utrecht aantekent. Dat is best opmerkelijk, als je je bedenkt dat de kans op een goedgekeurd bezwaar meer dan 50% is. En deze kans neemt nog verder toe, wanneer je samenwerkt met een gespecialiseerde partij.    

Hoeveel kun je besparen?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt onder andere af van de waarde van je woning en de hoogte van de belastingen. Wij kunnen echter vooraf een goede inschatting van de mogelijke besparing maken. Gemiddeld gezien is de jaarlijkse besparing zo’n 270 euro. Daarnaast kunnen we vooraf ook inschatten hoe hoog de kans is op een gehonoreerde bezwaar tegen de WOZ waarde Utrecht. Zo kun jij een weloverwogen beslissing nemen, zonder dat dit je onnodig veel tijd kost. En mocht het onverhoopt niet lukken om de WOZ waarde naar beneden te krijgen, dan krijg jij gewoon je geld terug. 

Neem snel contact op via https://www.bezwaarmaker.nl/ om de mogelijkheden van een bezwaar WOZ waarde Utrecht te bespreken en bespaar veel geld!